Ajankohtaista

Seuraamme aktiivisesti kiinteistönvälitysalaan liittyviä uutisia ja tapahtumia. Lue uusimmat artikkelit!

raitiotie, asuntojen hinnat

Raitiovaunu tulee – miten se vaikuttaa asuntojen hintoihin?

Raitiotie-työmaa etenee Tampereella monella rintamalla. Hämeenkatu on jo pitkään ollut muulta liikenteeltä kuin busseilta ja takseilta kokonaan suljettuna. Valmiiksi tullessaan Hämeenkadulla bussit ja raitiovaunut kulkevat sulassa sovussa. Sammonkatu koko matkaltaan on työmaana, ja kulkijat joutuvat päivittäin opiskelemaan mitä reittiä kulkea. Kalevassa on jo liikenne osittain ohjattu tuleville reiteille. Hervannan valtaväylällä on joissakin paikoissa jo raiteitakin paikalla, samoin kuin Hervannassa. Raitiotien irtautuessa Hervannan valtaväylästä Hallilan kylkeen, kulkevat raitiovaunut korkealla ilmassa Jyväskylän tien yli. Ylityksiä tehdään tien ylle parhaillaan.

Asuntokauppa rakentamisen aikana

Kiinteistönvälittäjiltä kysellään yhtenään raitiotien vaikutuksista asuntojen hintoihin. Tämän hetkinen tilanne monella tulevalla reitillä on liikenteellisesti kehno. Pysäköintipaikat ovat kortilla, rakentamismelu häiritsee ja bussitkaan eivät enää kulje vanhoja reittejään. Raitiotien rakentaminen kestää ensimmäisessäkin vaiheessa useamman vuoden. Kuinka paljon rakentaminen kutakin häiritsee on yksilöllistä, mutta joka tapauksessa haittaa asumisella ja liiketoiminnalle monella alueella on merkittävästi.

Ihmisten odotukset raitiotietä kohtaan ovat kovat. Näyttäisi siltä, että kovat odotukset ylittävät mahdollisesti useamman vuodenkin häiriöiden merkityksen eikä tulevilla reiteillä ole ilmennyt raitiotien rakentamisesta aiheutuvia, edes lyhytkestoisia, asuntokaupan esteitä.

Asuntokauppa raitiotien toimivilla reiteillä

Oikeastaan koko ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan raitiotien reitin varrella on jo tähän asti ollut toimivat bussiyhteydet. Mitään valtavaa hyppäystä ei siten liikenneyhteyksissä tapahdu, kumipyörät tosin vaihtuvat raiteisiin. Imagollisesti tilanne voi asuinalueiden välillä muuttua enemmän. Pysyvä ja toimiva joukkoliikenneratkaisu antaa turvaa uusien asuntojen rakentajille menekistä ja tottakai kaavoituksessa tullaan suosimaan ratkaisuja, joiden tavoitettavuus on ensisijaisesti raitiotien varrella. Näin on luonnollista, että raitiotie houkuttelee uusia asuntoja varrelleen.

Kuinka sitten tulee käymään vanhojen asuntojen hinnoille raitiotien varrella? Vanhojen asuntojen hinnat eivät keskimäärin Tampereella juurikaan tällä hetkellä nouse. Syitä ovat ainakin uudistuotannon valtava osuus asuntokaupasta ja taloyhtiöiden remonttien kustannusten suuruus. Jos nousua tulevina vuosina tulee tapahtumaan, se tulee olemaan verrattain rauhallista ja se tulee suurella todennäköisyydellä keskittymään melko suppealle alueella keskustaan sekä raitiotien varteen. Yleisesti ottaen molemmilla alueilla kauppa käy hyvin ajasta riippumatta, joten valtaviin hyppäyksiin myyntiajoissa sen paremmin kuin myyntihinnoissa harva alalla toimiva uskoo. Tosiasia kuitenkin on jo nyt, että raitiovaunureitin varrella varsinkin pienet asunnot menevät erittäin hyvin kaupaksi.

Linkistä Tampereen kaupungin raitiotietä käsitteleville sivuille.

Kiinteistönvälittäjä mukana asta messuilla

RE/MAX Centerin alkuvuosi

Vuosi lähenee jo loppuaan ja alkaa olla aika suunnata katseet tulevaan vuoteen 2018. RE/MAX Centerillä vuosi alkaa uuden toimiston avajaisilla perjantaina 12.1.2018. Kahvipannu hohkaa kuumana ja suolaista pikkupurtavaakin on tarjolla. Aikataulusta tiedotamme lähempänä ainakin Facebookissa.

Helmikuun alussa 2.-4.2.2018 meidät löytää Tampereen messu- ja urheilukeskuksesta Asta-messuilta osastolta E 617. Avajaisissa tulemme jakamaan rajoitetun määrän vapaalippuja messuille. Lippujen normaalihinta portilta on 14 € / kpl ja nyt siis lippuja saa meiltä ilmaiseksi.

Tästä linkistä Asta-messujen sivuille!

Ennen näitä tapahtumia on kuitenkin aika joulun ja muutaman päivän huilin. Toivotamme kaikille seuraajillemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulun aikaa!

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä

Näin Suomi homehtui – Osa 6

Valitse RE/MAX Center kiinteistönvälittäjäksesi Tampereen alueella ja pääset hyötymään ajankohtaisista asumista käsittelevistä uutisista. Keräämme yhteen rakennusalaa ja kiinteistönvälitystä koskevia mielenkiintoisia juttuja. Näin Suomi homehtui -artikkelisarjassa referoidaan Rakennuslehden artikkelia ja syvennytään homeongelmien syntyyn reilusti pintaa syvemmältä. Lue myös artikkelisarjan aiemmat osat artikkelikirjastostamme.

Julkiset rakennukset homehtuvat

1990-luvulle saavuttaessa homekysymykset nousivat keskusteluun myös julkisissa rakennuksissa. Erityisesti kouluista uutisoitiin löytyneen hometta ja kosteusvaurioita. Opetusministeriön selvityksen mukaan Suomen noin 5000 koulusta noin puolessa arvioitiin olevan pikaista korjausta vaativia kosteusvaurioita. Vanhempien ja opettajien huoli oli jo herännyt, mutta kunnissa ongelmaa oli vähätelty. Lisätutkimukset paljastivat kuitenkin karun todellisuuden. Uudemmissa rakennuksissa ei ollut niinkään homeongelmia, vaan kostean betonin päälle liimatuista muovimatoista vapautui huoneilmaan myrkyllisiä yhdisteitä.

Pelkästään Vantaalla vuosien 1999-2001 aikana korjattiin kosteus- ja homeongelmien vuoksi noin sataa koulua ja päiväkotia. Virheet olivat aivan tyypillisiä: vuotava vesikatto, salaojat tukossa ja ilmanvaihdon suodattimet vuosikausia vaihtamatta. Helsingin Sanomat uutisoi vuosien 2015-2016 aikana, että Kuntaliiton mukaan yli tuhat suomalaista koulua kärsii kosteus- ja homeongelmista. Alakouluista noin 20-30 % oli kosteusongelmaisia.

Ongelmien vuoksi rakennuttajat kiinnostuivat rakennusten elinkaarimallista, jolla pyrittiin taklaamaan huonon laadun tekemisen taloudellinen kannattavuus.

Entinen VTT:n tutkija Kauko Tulla otti tutkittavakseen Oulun seudun ongelmallisia koulurakennuksia. Tulokset eivät olleet kovin hyviä: ”Ongelmien yhtenä alkusyynä on mitä ilmeisimmin rakennusten laiminlyöty ylläpito. Näyttää siltä, että nyt koulurakennuksia korjataan silloin, kun niissä alkaa ilmetä sisäilmaongelmia ja selviä kosteusvaurioita. Tuolloin peli on jo menetetty.” Tutkimuksessa selvisi myös erikoisia home- ja kosteusongelmaisten koulujen “käyttöikiä”, joiden perusteita ei Tulla ymmärtänyt lainkaan. Oulun rakennusvalvonta ja VTT:n 2017 tekemässä selvityksessä koottiin yhteen ja listattiin ongelmarakennusten keskeiset vaurioitumiseen johtaneet syyt:

 • Rakenteista sisäilmaan päässeet pitoisuudet, jotka ovat lisääntyneet esimerkiksi tiivistyskorjausten, rakennusosien korjausten (esimerkiksi ikkunoiden vaihto) ja ilmanvaihdon tehostamisen jälkeen
 • Tuloilmareitit ovat ohjautuneet olemassa olevien tuloilmareittien lisäksi rakenteiden vuotokohtiin, erityisesti jos painesuhteita ei ole tarkistettu
 • Painesuhteet saattavat vaihdella myös säästöjärjestelmissä olevien puutteiden ja erilaisten käyttöaikojen vuoksi, jos on useita eri ilmanvaihtokoneita

Yleisemmin sama selvitys veti yhteen suomalaisen julkisen rakennuskannan tilaa, vauriomekanismeja ja syitä mekanismeille:

1) Ajan myötä rakennuskantaan on kertynyt korkea korjausvelka, koska peruskorjauksia ja osin kunnossapitoakin on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen rahan puutteen vuoksi.
2) Ongelmat korvausilman ja painesuhteiden hallinnassa. Tämä näkyy erityisesti kohteissa, joissa on lisätty tai tehostettu koneellista ilmanvaihtoa. Korvausilmaa tulee tiloihin vääristä paikoista, esimerkiksi epäpuhtauksia sisältävien rakenteiden läpi.
3) Ilmanvaihtokanaviston tiiviyden heikkous. Ulkoilmasäleikön ja kanaviston eristekerroksessa olevassa liitoskohdassa on vuotoja, jolloin kanavaan kulkeutuu ulkoseinän mahdollisia epäpuhtauksia.
4) Puutteellinen sisäilmaohjaus ja –valvonta sekä uudisrakennus- että korjauskohteissa. Tämä koskee sekä suunnittelu-, toteutus-, että käyttövaiheita.
5) Puutteet säänsuojauksessa.
6) Urakoitsijan valinta pelkästään hintakilpailun pohjalta voi johtaa laadultaan heikkojen heikkotasoisten urakoitsijoiden valintaan.
7) Liian kiireelliset aikataulut, mikä johtaa kriittisen lyhyisiin kuivumisaikoihin ja liian lyhyeen rakennuksen koekäyttöaikaan ennen käyttöönottoa.

TTY:n rakennusfysiikan professori Juha Vinha lausui Rakennuslehdelle asiasta seuraavasti: “Kun koulujen aiempi painovoimainen ilmanvaihto on muutettu koneelliseksi, sisätiloihin on saatettu luoda alipaine, joka imee mikrobeja rakenteista tai likaisten korvausilmareittien kautta sisäilmaan. Vanhat rakentamisratkaisut olivat yksinkertaisempia ja kosteusteknisesti turvallisempia. Tehtiin massiivisia yksiaineisia seiniä tiilestä tai hirrestä. Lämmöneristys oli heikompi, jolloin sisältä tuleva lämpö pääsi kuivattamaan rakenteita paremmin. Rakenteissa oli vähemmän erilaisten materiaalikerrosten rajapintoja, joihin kosteus tyypillisesti kertyy. On kuitenkin muistettava, että näihinkin rakennuksiin on syntynyt kosteusvaurioita, jos rakenteisiin on päässyt maakosteutta tai sadevettä. Riesana oli myös vedon tunne, eikä ilmanlaatukaan ollut aina hyvä. Sitä parannettiin avaamalla ikkunat välitunnilla.”

Juha Vinha kommentoi myös uudempien koulujen ongelmia:”2000-luvun rakennusten kosteusvauriot johtuvat suurelta osin liian kireistä rakentamisaikatauluista sekä ympärivuotisesta rakentamisesta, jossa kosteudenhallinta on laiminlyöty. Kun urakkaa yritetään painaa tavoiteaikatauluunsa, varsinkin betonirakenteiden kuivumisesta tingitään. Pinnoitteet levitetään liian märille pinnoille. Kosteaksi jäänyt betonirakenne reagoi esimerkiksi mattoliiman kanssa, jonka seurauksena rakenteisiin syntyy homekasvua. Kuntien pitäisi olla tarkempia siinä, mihin rakentaja velvoitetaan. Kuivumisajat ja kosteussuojaukset pitää olla selkeästi määritelty.”

Meidät löytää netistä www.remax-center.fi, sähköpostilla toimisto@remax.fi tai puhelimella 045 118 6811.

kiinteistönvälittäjä Asuntojen hinnat

Asuntojen hintojen nousu taittui Pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Kiinteistönvälittäjän ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana seurata asuntomarkkinoissa tapahtuvia muutoksia. RE/MAX Center seuraa puolestasi uutisia ja antaa niihin myös omia näkemyksiään. Valitse markkinat tunteva kiinteistönvälittäjä kumppaniksesi asuntoasioissa.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain tilastot toteutuneiden asuntokauppojen hinnoista. Kuukausitilastossa on mukana noin puolet tuoreimman kuukauden kaupoista. Pääkaupunkiseudulla vanhojenkin asuntojen hinnat nousevat hiljalleen edelleen, mutta muualla Suomessa hinnat ovat kääntyneet laskuun. Verrattuna vuoden takaiseen hinnat nousivat Pääkaupunkiseudulla 1,4 % ja laskivat muualla Suomessa 0,5 %.

Trendi vanhojen osakeasuntojen hinnoille on ollut laskussa Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 2013 puolesta välistä alkaen. Hinnat ovat laskeneet mainitusta ajankohdasta keskimäärin noin 8 %. Samaan aikaan Pääkaupunkiseudun hinnat ovat nousseet suunnilleen saman verran samassa ajassa.

Tilastoja tulkitessa on hyvä muistaa, että tilastoissa ovat mukana vain kauppaan asti päätyneet asunnot.

Asuntojen hintakupla?

Asuntojen hintakuplan mahdollisuudesta on puhuttu koko alkanut vuosi. Ruotsissa keskustelu asian ympärillä käy erityisen kiivaana. Kiinteistönvälittäjät kuulevat asioita niin kuluttajilta, rakennusalan yrityksiltä ja muilta alan toimijoilta. Täten näkemys tilanteesta on moniulotteinen. RE/MAX Centerin kiinteistönvälittäjien ennusteen mukaan asuntojen hinnoissa Tampereella ei tule tapahtumaan kovin merkittäviä muutoksia. Asuntojen kauppa käy, vaikkakin ostajat ovat hyvin hintatietoisia. Ehkä eniten ostajia kiinnostaa taloyhtiöiden tilanne ja tulevaisuus. Näin pitääkin olla, sillä remontteja lykännyt yhtiö saattaa nopeastikin ajautua vaikeuksiin, jos remontit kasaantuvat ja niitä joudutaan teettämään hätäensiapuna reagointina ilmenneisiin ongelmiin. Raitiotien varrella asunnoissa näyttäisi olevan positiivista virettä, mutta kovin merkittävistä hyppäyksistä ei voida puhua. Rakennusyritykset ovat haalineet tontteja oletetun raitiotien varrelta jo hyvän aikaa sitten ja tonteille on jo suurin osin rakentunutkin uudistuotantoa. Nämäkin asunnot ovat tilastojen mukaan heti valmistumisen jälkeen myytyinä käytettyjä ja siten tulevat nostamaan aikanaan käytettyjen asuntojen keskimääräisiä hintoja.

Uusien pienten asuntojen rakentaminen rikkoo volyymiltään ennätyksiä. Rakennusalan yritykset odottavat ensi vuodesta vielä hyvin vahvaa, mutta näin korkealla tuotanto- ja myyntivolyymit eivät voi jatkaa loputtomasti. Sen varmaankin myöntävät kaikki alalla toimivat.

Meidät löytää netistä www.remax-center.fi, sähköpostilla toimisto@remax.fi tai puhelimella 045 118 6811.

Uusia asuntoja rakennetaan ennätysmäärin

Uusia asuntoja rakennetaan ennätysmäärin

Valitse RE/MAX Center kiinteistönvälittäjäksesi ja pääset hyötymään ajankohtaisista asumista käsittelevistä uutisista. Keräämme yhteen rakennusalaa ja kiinteistönvälitystä koskevia mielenkiintoisia juttuja. Julkaisemme artikkelit nettisivuillamme.

Uusia asuntoja rakennetaan huippumääriä

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan tänä vuonna aloitetaan 43.000 asunnon rakentaminen. Kappalemääräisesti mitattuna tuotanto on 40 % pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Ensi vuodeksikin ennustetaan yli 40.000 asunnon aloitusta. Viimeksi vastaaviin volyymeihin on päästy 1990-luvun alussa.

Aivan kuten arvata saattaa, ja RE/MAX Centerin tilastojulkaisuissa on useampaan kertaan todettu, kerrostalorakentamisen osuus rakentamisesta ei ole koskaan ollut näin suuri. Lähes 75 % uusista asunnoista valmistuu kerrostaloihin. Kappalemääräisesti ollaan siis asuntotuotannossa ennätyslukemissa. Ennätyslukemat ovat syntyneet keskimäärin 45 neliön asuntoja rakentamalla. 2007 vastaava keskimääräinen uusi rakennettava asunto oli pinta-alaltaan 62 neliötä.

Asunnon ostajissa kuluttajat ovat nostaneet osuuttaan sijoittajiin nähden ja saman kehityksen oletetaan jatkuvan. Sijoittajat ovat vetäneet keskimääräistä asunnon kokoa selvästi alaspäin. Näyttäisi siltä, että kuluttajien käyttäytyminen on johtamassa samanlaiseen kehitykseen, koska tilasta ollaan valmiita tinkimään jotta asunnon sijainti saadaan halutuksi.

Omakotitalojen rakentaminen on hienoisessa nousussa. 2000-luvun alun huippumääristä ollaan perässä kuitenkin reilusti. Nyt omakotitaloja arvioidaan aloitettavaksi 7500, kun huippumäärissä keikuttiin yli kaksinkertaisissa määrissä.

Linkki Rakennusteollisuus RT ry:n sivuille koko juttuun.

Näin Suomi homehtui – Osa 5

RE/MAX Center asumisen asiantuntijana seuraa aktiivisesti asumiseen ja rakentamiseen liittyvää keskustelua. Nykyaikainen kiinteistönvälitystoimisto palvelee asiakkaitaan laajasti ja auttaa kaikissa asumiseen liittyvissä tilanteissa. Artikkelin lukemalla pääsee tutustumaan ongelmiin pintaa syvemmältä ja huomattavasti nykyisen vallalla olevaa klikkijournalismin artikkeleita laajemmin.

Artikkelisarjan viidennessä osassa päästään kosteus- ja homeongelmien ratkomiseen 1990-luvulla. 1993 Kansaterveyslaitos palasti tutkimuksessaan, että satunnaisesti valituissa 1950-1970-lukujen taloista peräti 83 prosentissa oli tapahtunut kosteusvaurio jossakin muodossa. Ehkä järkyttävin tulos oli, että 1970-lukujen taloissa 73 prosentissa oli yläpohjassa kosteusvaurioita. Tutkija Pertti Partanen avasi ongelmaa:”Kun kysymyksessä on tasakatto, jossa tuuletus on muutenkin ongelma, niin vesi saattaa olla höyrysulun päällä (jossa ylöspäin haihtuminen on ainoa veden poistumisreitti) niin pitkään, että kattokannatteet alkavat lahota.” Partasen mukaan 1950-luvun taloissa yläpohjan hengittävä rakenne ja hyvin tuuletetut yläkerrat kuivuivat aikaa myöten, vaikka olisivat jossakin vaiheessa kostuneetkin.

Uudestaan toteutetussa tutkimuksessa 1995 todettiin kosteusvaurio tai vähintään tarkastustarve 55 prosentissa tarkastetuista 1950-1980-lukujen taloista. Huonoin tilanne tuossa tutkimuksessa oli 1980-luvun taloissa, joista kolme neljäsosaa oli korjaamatta kokonaan.

Kuopion yliopisto veti yhteen oman tutkimuksensa 1994:

 • 1960-luvun taloissa seinien ja yläpohjan vauriot olivat yleisiä
 • 1970-luvun taloissa vauriot painottuivat voimakkaasti tasakattorakenteisiin
 • 1980-luvun taloissa seinien kosteusvauriot olivat yleisimpiä
 • Yli puolet vaurioista oli aiheutettu jo rakentamisvaiheessa puutteellisella suunnittelulla, virheellisellä tai huolimattomalla työllä tai väärillä materiaalivalinnoilla

VTT teki myös omia selvityksiään. Suunnitteluvirheiden ison osuuden kertoi VTT:n tulkinnan mukaan siitä, että rakennusfysiikan koulutus oli laiminlyöty, kun arkkitehdit keskittyvät ulkonäkö- ja insinöörit lujuuskysymyksiin. Kaikkein heikoimmaksi tilanne koettiin omakotirakentajien puolesta, joiden ratkaisut olivat rakennusmiesten ja rautakaupan myyjien osaamisen varassa. 1997 VTT laati ohjeet pientalojen rakennusfysikaalisesta toiminnasta. VTT:n mukaan tyypillinen riskitalo oli seuraavanlainen:

 • Talo alavalla paikalla, lattia maanpinnan tasolla, yhdellä sivulla viettävä rinne taloon päin
 • Kaksi betonilaattaa joiden välissä eriste, alapuolinen täyttö hienoa hietaa
 • Lämpö- ja vesijohdot suojaamattomina lattiarakenteen sisällä, salaojitus puuttuu
 • Väliseinät alkavat alemman laatan tasolta, ulkoseinäverhous valesokkelinvaraan, puuseinä maanpinnan alapuolella
 • Lyhyet räystäät, ullakon tuuletusrako olematon, loiva katto, ei tarkastusluukkuja
 • Kylpyhuoneen seinät joko kosteussululla tai kokonaan ilman päällystetyt levyrakenteiset, laattoja irti, laattasaumat tummentuneet tai pinnoitteissa pintavaurioita, muovimatto ainoana vesieristeenä

Joko luit?

Näin Suomi homehtui – Osa 3

Asunnon ostotarjous – Sitooko? Sisältö? Peruminen? Sanktiot?

RE/MAX Center haluaa tehdä tutuksi asiakkailleen asuntokaupan termejä ja käytäntöjä. Kaikki ei ole aina ihan niin selviä asioita, mitä luulla voisi, useammastakin syystä. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää eri vaiheita kohteen ostajalle ja myyjälle, jotta osataan varautua eteen mahdollisesti tuleviin tilanteisiin. Kiinteistönvälittäjän tulee vahtia molempien kaupan osapuolien etuja.

Ostotarjous

Ostotarjous on asuntokaupan tärkeimpiä dokumentteja. Silti on hyvinkin tavallista, että ensimmäiset tarjoukseksi luokiteltavat dokumentit ovat hyvin vapaamuotoisia sähköpostiviestejä. Tämä ei sinänsä ole kiellettyä eikä edes vältettävää, kunhan pidetään huolta siitä, että hyvin nopeasti keskeisten tarjouksen ehtojen selvittyä tarjous formalisoidaan kirjalliseksi ja hyväksytetään molemmilla osapuolilla. Hyväksynnässä varmistetaan keinolla tai toisella myös osapuolten henkilöllisyys. Sähköinen tarjousmenettely on nykyisin ehkä tavallisin ja myös turvallinen vaihtoehto.

Tarjouksessa yksilöidään kaupan kohde. Hinta tulee esittää sellaisessa muodossa, missä on lukijalle täysin selvää sisältääkö hinta esimerkiksi velkaosuudet vai tulevatko ne vielä myyntihinnan päälle. Tässä apuna toimii jälleen alan ammattilainen, jolta voi varmistaa että on ymmärtänyt varmasti asian oikein. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen sovitaan tarjouksessa. Kaupantekopäivä sovitaan kaikille sopiviksi tai sitten huolehditaan pätevistä valtakirjoista. Edunvalvottavien ja perikuntien omistamissa asunnoissa välittäjä huolehtii tarvittavat dokumentit jo kauan ennen kaupantekopäivää, yleensä jo toimeksiantosopimusta tehdessä. Tarjoukseen kirjataan sen voimassaoloaika. Ostajista ja myyjistä kirjataan henkilötiedot ja yhteystiedot. Tarjous sisältää usein ehtoja, jotka tulee kirjata jo tarjousta tehdessä. Tavallisimpia tarjousehtoja ovat oman asunnon myyntiehto ja ehto kaupan rahoituksesta. Kun kaupan kohteena on kiinteistö, ovat käytännöt erilaisia. Kiinteistön kauppa kulkee Maakaaren mukaan ja maakaari ei varsinaista tarjousmenettelyä tunne lainkaan. Tämän vuoksi kiinteistön kaupassa ensimmäinen osapuolia sitovaa askelta nimitetään esisopimukseksi. Esisopimus tehdään määrämuotoiseksi ja kaupanvahvistajan tulee olla paikalla vahvistamassa.

Tarjouksen jälkeen

Tarjousta tarkasteltaessa on syytä säilyttää rauhallisuus, vaikka rahat jo melkein häämöttäisivätkin pankkitilillä. Tarjousta yleensä sekä edeltää että seuraa neuvottelut, jotka moni asunnon myyjä kokee kiusallisiksi. Kiinteistönvälittäjä toimii näissä tilanteissa puskurina osapuolten välillä ja ammattimaistaa prosessia, ilman osapuolten juuttumista merkityksettömiin tai enemmänkin mielipiteisiin perustuviin asioihin. Tarjouksen ehdot ovat hyvin tavallisia. Välittäjän tehtävä on arvioida ehtojen järkevyyttä molempien osapuolten kannalta ettei ainakaan tahtomattaan ja vahingossa ajauduta ehtojen takia umpikujaan.

Tarjouksen peruminen

Asuntokaupoissa pätee oikeustoimilaki, jonka mukaan sopimus syntyy, kun myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen. Kaikki muut myyjän toimet kuin hyväksyminen, esimerkiksi vastatarjouksen tekeminen, tulkitaan tarjouksen hylkäämiseksi. Tehdystä tarjouksesta vetäytyminen on mahdollista muutamassa tilanteessa:

 • Ehdollisen tarjouksen ehto ei täyty
 • Tarjous ei täytä sisältövaatimuksia
 • Ostajalle on annettu virheellistä tietoa kaupan kohteesta

Jos tarjouksesta vetäytyy pätemättömästä syystä, johtaa korvausvelvollisuuteen. Tavallisesti vetäytyminen maksaa tarjoajalle joko käsirahan tai vakiokorvauksen verran. Näiden kahden suuruus on yleensä samaa luokkaa, summa vaan siirretään eri hetkellä.

 

 

RE/MAXin heinäkuun markkinakatsaus

RE/MAX Suomi julkaisee kuukausittain ajantasaista tietoa asuntomarkkinoiden tilanteesta. Opiskelijoiden tarpeisiin sopivien asuntojen lisäksi kesällä liikkuvat yleisesti perheasunnot, kun lapset halutaan syksyksi uusiin kouluihin tai hoitopaikkoihin.

RE/MAX-ketjun kauppamäärät kasvoivat 20 % vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto maanlaajuisesti kasvoi 24 %. Kasvu on jatkunut jo kymmenen vuoden ajan.

Linkki RE/MAXin heinäkuun koko markkinakatsaukseen.

Joko luit?

Osakeasuntojen hinnat toukokuussa

Näin Suomi homehtui – Osa 4 – Ilmanvaihto

RE/MAX Center kiinteistönvälitystoimisto palvelee asiakkaitaan laajasti asumista koskevissa kysymyksissä. RE/MAX Center on koonnut Näin Suomi homehtui artikkelisarjan, jossa referoidaan Rakennuslehden toimituspäällikkö Seppo Mölsän Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia. Tällä kertaa juttu keskittyy koneellisen ilmanvaihdon markkinoille tuloon ja asian ympärillä käytyyn keskusteluun.

Aiemmissa artikkelisarjan jutuissa käsiteltiin sisäilmaongelmien syinä kosteuden pääsemistä rakenteisiin. Yhtä merkittävä syy ongelmille on ollut ilmanvaihdon riittämättömyys lisäeristämisen ja tiiviyden lisääntymisen jälkeen. Koneellinen ilmanvaihto alkoi yleistyä 1970-luvulla. Ensimmäisessä vaiheessa ilman poisto oli toteutettu koneellisesti tyypillisesti huippuimurilla ja korvausilmalle oli joko korvausilmaventtiilit tai luotettiin vuotoilman riittävän korvaamaan poistuvan ilman. Energiakriisin jälkeen korvausilmakanavia alettiin tukkia. Samoin painovoimaisen ilmanvaihdon reittejä eli ikkunatuuletusta, poistoreittejä keittiöstä, vessoista ja kylpyhuoneista tukittiin tai vähintään rajoitettiin. Painovoimaisen ilmanvaihdon suurin yksittäinen ongelma on vallitsevien kosteus- ja lämpötilaominaisuuksien jatkuva muuttuminen. Energiakriisin aikaan suoraan ohjeistettiin sammuttamaan koneellinen ilmanvaihto yöksi. Lopputuloksena suunniteltua ilmanvaihtoa pienennettiin hallitsemattomasti. Julkisessa keskustelussa aiheen ympärillä pidettiin koneellisen ilmanvaihdon vaatimista asuntoihin järjenvastaisena ja yliopistotason julkaisuissa pidettiin ikkunatuuletusta parempana ja häiriöttömämpänä ratkaisuna.

Risto Aurola sosiaali- ja terveysministeriöstä tiivisti ongelman muutamalla lauseella: “Asuintaloissa pysäytetään usein energiansäästösyistä keskuspuhallin yöksi, jolloin ilmastointia kaivataan kuitenkin enemmän kuin päivällä. Jos tiiviissä talossa kosteutta pääsee kertymään rakenteisiin, saattaa seurauksena olla bakteerien, sienien, hiivojen ja homeiden pesiytyminen.” 1980-luvulle saavuttaessa osa asiantuntijoista epäili väsymyksen, epämiellyttävien hajujen, päänsäryn ja hengitysteiden ärsyyntymisen johtuvan materiaaleista ja niiden keskinäisistä reaktioista. 80-luvun lopulla todettiin koneellisen ilmanvaihdon käyttöasteen olevan olematon 5-20 %. Yleisesti koneet pysäytettiin öiksi. 1996 Ruotsissa tutkittiin sisäilmaongelmia ja todettiin 80 % puutteista johtuvan laitteiden huonosta hoidosta ja ylläpidosta.

Vasta 2010 saatiin selville vielä yksi sisäilmaongelmia aiheuttava tekijä. Ilmakanavissa ja akustoinnissa käytettävät villapohjaiset eristeet vanhentuessaan ovat irroittaneet ilmaan kuituja, jotka sitten aiheuttavat erilaisia hengitysoireita sekä mekaanisesti hankaavat ja rikkovat silmän ja luomien pintoja. Oireita on tällöin hyvinkin mahdollista ilmaantua, vaikka varsinaisia kosteudesta aiheutuvia sisäilmaoireita ei olisikaan. Villakuidun sisäilmaan pääsyä on vaikea estää. Parhaimmaksi korjauskeinoksi on havaittu suodattimien lisääminen ilmanvaihdon päätelaitteisiin. Helsingin tilakeskuksen projektijohtaja Veikko Saukkonen kertoo, että 95 % 1970- ja 1980-lukujen koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista johtuu nimenomaan villakuidusta.

Erilaisista koneellisen ilmanvaihdon kohtaamista ongelmista huolimatta ei paluuta painovoimaiseen ilmanvaihtoon ole Suomessa liiemmin haikailtu. Asunnot, koulut ja erilaiset hoitolaitokset varustetaan jatkossakin Suomessa koneellisella lämmön talteenottavalla ilmanvaihdolla. On ilmanvaihtoratkaisu sitten painovoimainen, koneellinen poisto tai koneellinen tulo ja poisto, on tärkeää huolehtia järjestelmästä ja ymmärtää sen toimintaa, jotta ilmanvaihto pystyy toimimaan kuten sen on suunniteltu toimivan.

Joko luit?

Näin Suomi homehtui – Osa 1

Näin Suomi homehtui – Osa 2

Näin Suomi homehtui – Osa 3

 

 

Näin Suomi homehtui – Osa 3

RE/MAX Center on koonnut Näin Suomi homehtui artikkelisarjan, jossa referoidaan Rakennuslehden toimituspäällikkö Seppo Mölsän Rakennuslehdessä julkaistua artikkelia. Hyvän kiinteistönvälittäjän rooliin kuuluu jo hyvän välitystavan ohjeenkin mukaan vaalia molempien osapuolten etuja. Etujen vaaliminen on tehokkainta, kun asiat ymmärretään perinpohjin ja osataan vielä selvittää asiakkaille ymmärrettävästi. Kosteus- ja homeongelmien syyt on erittäin tärkeää ymmärtää, jotta korjatessa tai kauppoihin valmistautuessa osataan varautua oikeisiin ja oikean suuruusluokan toimenpiteisiin.

Artikkelisarjan ensimmäisessä ja toisessa osassa havaittiin suuri osa kosteusteknisistä ongelmista johtuvan muovista tai muovin kaltaisista hengittämättömistä materiaaleista. Rakenteiden vikasietoisuus huononi olennaisesti siirryttäessa höyrynsulullisiin rakenteisiin -70 ja -80-luvun rakennuksissa. Mm. höyrynsuojan puhkaisevat läpiviennit aiheuttivat ongelmia enenevissä määrin. Energiakriisiin asti suurimpana kosteusongelmana pidettiin rakenteiden lahoamista. Vanhoissa maalaistaloissa homeongelmat olivat ennen remontteja lähes tuntemattomia osaksi siitä syystä, että ongelmaa ei tiedostettu ja osittain siksi että rakennustapa salli pienen kosteuden siirtymisen rakenteisiin niitä homehduttamatta. Tässä merkittävinä tekijöinä olivat mäkien päälle rakentaminen, reilusti tuulettuva alapohja ja rakenteiden hyvä tuuletus hatarien ja energiaa tuhlaavien rakenteiden takia.

Asuntohallituksen Markku Hainari arvioi yksinoikoisesti, että koko homeongelma saatiin aikaan koneellisella ilmanvaihdolla ja pullotaloajattelulla. Jo -50 -luvulla alettiin tehdä maanvaraisia lattioita rossipohjan sijaan. Sisäpinnassa käytettiin eniten muovimattoa ja parkettia. Samaan aikaan mukavuusvaatimukset alkoivat kasvaa ja pesutilat siirrettiin asuntoon sisään. Vesi- ja kosteuskuormitus kasvoi sisätiloissa räjähdysmäisesti. Tähän kun vielä yhdistää rakenteiden huonon vauriotietämyksen, innokkaan uusien rakenteiden käyttöön ottamisen ja edellä mainitun energiakriisin remonttiaallon, niin käsiin saatiin valtava kosteusongelma laajalti rakennuskannassa. Tyypillisimpiä ongelmia olivat:

 • 1960-luvun taloissa yläpohjan ja seinien kosteusvauriot olivat yleisiä. Lahelan asuntomessuille tehtiin jopa tyyppitalo, jossa oli matalaperustus, tasakatto eikä räystäitä eli nykytietämyksen mukaan useampi vältettävä rakenne.
 • Valtaosa 1970-1980-lukujen talojen home- ja kosteusvaurioista johtui vääristä rakentamismenetelmistä
 • 1970-luvun taloja kiusasi erityisesti yläpohjan kastuminen. Vasta 1978 julkaistiin ohje Toimiva tasakatto, mutta se oli kovasti myöhässä. Vuotavia tasakattoja muutettiin jo tuolloin kovaa vauhtia harjakatoiksi. Ongelmia oli paljon: liian loiva, materiaaliominaisuudet muuttuivat olosuhteiden muuttuessa, riittämätön määrä kerroksia, riittämätön lämmöneristeiden tuuletus sekä kaikki läpivienteihin liittyvät ongelmat.
 • 1980-luvun pientaloissa seinärakenteen kastuminen oli yleisin vaiva
 • Ongelmia tuli myös kerrostalojen tiilijulkisivuista, kun ne rakennusoikeuden maksimoimiseksi pyrittiin tekemään mahdollisimman ohuiksi ja samalla huonosti tuulettuviksi

Surullisinta tilanteessa oli, että ongelmallisimmatkin rakenteet olivat täysin hyvän rakennustavan mukaisia. Viranomaiset siis ohjasivat rakentajia nimenomaan näin tekemään. Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden vetäjänä tunnetuksi tullut Juhani Pirinen kommentoi tilannetta 1990-luvun lopussa: “Huonoja ohjeita löytyy niin rakentamismääräyskokoelmasta, RT-ohjekorteista, RIL-ohjeista kuin alan oppikirjoistakin, puhumattakaan materiaalivalmistajien esittämistä käyttöohjeista”, keuhkovammaliiton sisäilma-asiantuntijanakin toiminut Pirinen kirjoitti Rakennuslehteen.

Laatoituksia alettiin tehdä märkätiloihin 1960- ja 1970-luvuilla. Minkäänlaista kosteussulkua ei alkujaan käytetty eikä edes suositeltu käytettäväksi laatoituksen alla, vaan levyrakenteillekin kosteussulkua alettiin vaatia 1983 RT-ohjeessa ja kivirakenteille vieläkin myöhempään 1994. Samoin mm. kellarin seinät on saatu tehdä täysin ilman ulkopuolista veden- tai kosteuden eristettä aivan oppikirjojen ja ohjeiden mukaan vielä 1980-luvulla.

Varsinaisiin märkätilojen rakenteiden tasoon saatiin hyppäys 1999, kun Ympäristöministeriöltä tuli uudet veden- ja kosteudeneristysmääräykset. Samassa yhteydessä VTT alkoi sertifioida sekä valmisteita että asennustyöntekijöitä.

Ensimmäisiin koko teollisuutta koskeviin sisäilmaongelmiin herättiin 1975, kun yleisesti käytössä olevat lastulevyt alkoivat aiheuttaa hajuhaittoja. Tarinaan kuului lastulevyteollisuuden salailua, sekundalevyjen käyttöä, ongelmien vähättelyä, mutta kuitenkin 1980-luvulle tultaessa oli jo tullut ilmi, että vapautuvat formaldehydi oli maailman laajuinen ongelma, johon terveysviranomaiset reagoivat tiukasti. Jälleen kerran materiaalien tutkimus ja testaus oli jäänyt markkinavoimien jalkoihin. 1990-luvun alussa tiedostettiin jo yleisesti, että rakennusmateriaaleilla ja niistä hallitsemattomasti vapautuvilla aineilla oli selvä yhteys huonoon sisäilmaan. Tämän vuoksi rakennusmateriaalien sisäilmaluokitus käynnistettiin. Formaldehydin kaltainen yllätys olivat markkinoille paljon käytetyt tasoitteet, jotka sisälsivät gelatiinia ja aiheuttivat jopa 90 prosentille asukkaista haju- ja terveyshaittoja. Samanlaisia ongelmia havaittiin kohonneissa kasetiini- ja ammoniakkipitoisuuksissa.

 

Joko luit?

Näin Suomi homehtui – Osa 1

Näin Suomi homehtui – Osa 2