Asunnon ostotarjous – Sitooko? Sisältö? Peruminen? Sanktiot?

RE/MAX Center haluaa tehdä tutuksi asiakkailleen asuntokaupan termejä ja käytäntöjä. Kaikki ei ole aina ihan niin selviä asioita, mitä luulla voisi, useammastakin syystä. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää eri vaiheita kohteen ostajalle ja myyjälle, jotta osataan varautua eteen mahdollisesti tuleviin tilanteisiin. Kiinteistönvälittäjän tulee vahtia molempien kaupan osapuolien etuja.

Ostotarjous

Ostotarjous on asuntokaupan tärkeimpiä dokumentteja. Silti on hyvinkin tavallista, että ensimmäiset tarjoukseksi luokiteltavat dokumentit ovat hyvin vapaamuotoisia sähköpostiviestejä. Tämä ei sinänsä ole kiellettyä eikä edes vältettävää, kunhan pidetään huolta siitä, että hyvin nopeasti keskeisten tarjouksen ehtojen selvittyä tarjous formalisoidaan kirjalliseksi ja hyväksytetään molemmilla osapuolilla. Hyväksynnässä varmistetaan keinolla tai toisella myös osapuolten henkilöllisyys. Sähköinen tarjousmenettely on nykyisin ehkä tavallisin ja myös turvallinen vaihtoehto.

Tarjouksessa yksilöidään kaupan kohde. Hinta tulee esittää sellaisessa muodossa, missä on lukijalle täysin selvää sisältääkö hinta esimerkiksi velkaosuudet vai tulevatko ne vielä myyntihinnan päälle. Tässä apuna toimii jälleen alan ammattilainen, jolta voi varmistaa että on ymmärtänyt varmasti asian oikein. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen sovitaan tarjouksessa. Kaupantekopäivä sovitaan kaikille sopiviksi tai sitten huolehditaan pätevistä valtakirjoista. Edunvalvottavien ja perikuntien omistamissa asunnoissa välittäjä huolehtii tarvittavat dokumentit jo kauan ennen kaupantekopäivää, yleensä jo toimeksiantosopimusta tehdessä. Tarjoukseen kirjataan sen voimassaoloaika. Ostajista ja myyjistä kirjataan henkilötiedot ja yhteystiedot. Tarjous sisältää usein ehtoja, jotka tulee kirjata jo tarjousta tehdessä. Tavallisimpia tarjousehtoja ovat oman asunnon myyntiehto ja ehto kaupan rahoituksesta. Kun kaupan kohteena on kiinteistö, ovat käytännöt erilaisia. Kiinteistön kauppa kulkee Maakaaren mukaan ja maakaari ei varsinaista tarjousmenettelyä tunne lainkaan. Tämän vuoksi kiinteistön kaupassa ensimmäinen osapuolia sitovaa askelta nimitetään esisopimukseksi. Esisopimus tehdään määrämuotoiseksi ja kaupanvahvistajan tulee olla paikalla vahvistamassa.

Tarjouksen jälkeen

Tarjousta tarkasteltaessa on syytä säilyttää rauhallisuus, vaikka rahat jo melkein häämöttäisivätkin pankkitilillä. Tarjousta yleensä sekä edeltää että seuraa neuvottelut, jotka moni asunnon myyjä kokee kiusallisiksi. Kiinteistönvälittäjä toimii näissä tilanteissa puskurina osapuolten välillä ja ammattimaistaa prosessia, ilman osapuolten juuttumista merkityksettömiin tai enemmänkin mielipiteisiin perustuviin asioihin. Tarjouksen ehdot ovat hyvin tavallisia. Välittäjän tehtävä on arvioida ehtojen järkevyyttä molempien osapuolten kannalta ettei ainakaan tahtomattaan ja vahingossa ajauduta ehtojen takia umpikujaan.

Tarjouksen peruminen

Asuntokaupoissa pätee oikeustoimilaki, jonka mukaan sopimus syntyy, kun myyjä hyväksyy ostajan tarjouksen. Kaikki muut myyjän toimet kuin hyväksyminen, esimerkiksi vastatarjouksen tekeminen, tulkitaan tarjouksen hylkäämiseksi. Tehdystä tarjouksesta vetäytyminen on mahdollista muutamassa tilanteessa:

  • Ehdollisen tarjouksen ehto ei täyty
  • Tarjous ei täytä sisältövaatimuksia
  • Ostajalle on annettu virheellistä tietoa kaupan kohteesta

Jos tarjouksesta vetäytyy pätemättömästä syystä, johtaa korvausvelvollisuuteen. Tavallisesti vetäytyminen maksaa tarjoajalle joko käsirahan tai vakiokorvauksen verran. Näiden kahden suuruus on yleensä samaa luokkaa, summa vaan siirretään eri hetkellä.